Sommer på Willumsens Museum

Kom trygt på Willumsens Museum Over sommeren bliver det muligt at deltage i en række forskellige typer arrangementer på museet som omvisninger, familiesøndage og artistalks med kun ganske få deltagere pr. arrangement. Selvom Covid-19 udfordrer vores måde at være sammen om kunsten på, vil Willumsens Museum stadigvæk være et levende udstillingssted.  Vi skruer blot op for antallet af arrangementer og ned for deltagerantallet,