Bladornamenter til Den Frie Udstillingsbygning. 1896-1897.

21 x 15 cm