Meningen med livet. Otte svar og en hulens masse spørgsmål.

Christoffer Boserup Skov.

“I denne bog bliver du præsenteret for otte forskellige positioner, der hver giver et bud på et svar. Du bliver ført igennem idéhistorien på en anderledes, inspirerende og let måde, der stimulerer og aktiverer din undren over meningen med livet”

 

 

Forlaget Mindspace