afgang fra Teknisk Skole som husbygningseksaminand