Willumsens breve brevarkiv Ny Carlsberg Fondet

Willumsens breve er  nu online

Fokus på Willumsen og hans samtid

J.F. Willumsen var med sin pluralistiske stil og alsidige værkproduktion en ener i dansk kunst. Han var samtidig en flittig brevskriver, hvilket hans omfangsrige og nu digitaliserede brevarkiv bevidner.

En stor del af J.F. Willumsens brevarkiv er nu online tilgængeligt på den digitale platform Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. I en række korrespondancer med kollegaer og kritikere fremgår det, hvorledes Willumsens værker, kunstviden og personlighed har ført til beundring og forargelse i samtiden både i ind- og udland.

Et enestående kildemateriale

Brevarkivet består af over 4.400 breve fordelt på godt 800 forskellige brevskrivere. Willumsen var en flittig og omhyggelig brevskriver, og da han en stor del af sin tid rejste eller var bosat uden for Danmark, skrev han ofte til venner, kollegaer, forretningsforbindelser og familie.

Arkivet giver et indblik i Willumsens liv, hans kunstneriske udvikling og overvejelser. Brevkorrespondancerne beretter om Willumsens tidlige år med oprettelsen af Den Frie Udstilling, Malende Kunstneres Sammenslutning og Billedhuggerforeningen, om hans forsøg på i 1904 at oprette Salon des Étrangers i Paris og om hans efterfølgende fokus på separatudstillinger og etablering af et enkeltmandsmuseum senere i livet.

Beretninger om samtiden

Brevene i arkivet peger også ud over Willumsens eget liv. De beretter om bredere kunstneriske tendenser i Danmark, Europa og USA. Willumsens mange brevvekslinger med kollegaer i den danske og internationale kunstverden fortæller om en række andre billedkunstneres arbejdsforhold og rejser.

Derudover giver flere af brevvekslingerne indsigt i de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende op gennem første halvdel af det 20. århundrede i et turbulent og krigsplaget Europa. Willumsen bor i Frankrig under begge verdenskrige og har på mange måder krigens rædsler tættere på end sine kollegaer og venner i Danmark.

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Digitaliseringen er en del af Ny Carlsbergfondets store satsning Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, hvor fondet stiller midler og en digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger.

Museet retter en stor tak til Ny Carlsbergfondet for støtte til publicering af Willumsens brevarkiv.