Willumsens notesbøger

Willumsen testamenterede hele sin samling af egne værker, sin kunstsamling og sit righoldige arkiv med fotografier, bøger, breve, dagbøger, notater og optegnelser, samlet gennem et langt liv, til museet.

I notesbogen fra 1893 kan man læse om Willumsens filosofiske og kunstteoretiske overvejelser, som ligger til grund for Jotunheim og de første skitseudkast til Det Store Relief.  

I små notesbøger noterede Willumsen gennem det meste af livet oplysninger om sin dagligdag, og de udgør en uvurderlig kilde til præcis viden om hans arbejdsproces og aktiviteter. Man kan følge kunstneren på hans rejser rundt i Europa og læse om hans møder med andre kunstnere, museumsfolk og kunsthistorikere. Notesbøgerne giver indblik i hans indkøb af kunst, viser hans regnskaber og blotlægger en nøjsom registrering af vejrforhold. I 1914 nedskriver Willumsen fx med karakteristisk tørhed: ”Sol / rejste fra Rom kl. 9 kom / til Siena kl. 2 / graavejr, lidt / Regn”. Under 2. Verdenskrig kan vi læse om nød og fare: ”Flaaden bombarderer / Kysten vesten for Cannes / og selve Cannes tæt / Ved os. / Et Stykke af en Granat findes / Paa min Seng”.

J.F. Willumsens notesbog for årene 1892-1898 (Opslag med blanke sider er udeladt)

En stor del af Willumsens notesbøger er transskriberede. Klik på de enkelte årstal og læs dem her: