LÅN AF KUNSTVÆRKER

Willumsens Museum udlåner værker af J.F. Willumsen samt værker fra hans private kunstsamling til relevante udstillinger på andre museer og udstillingssteder. Vi låner ikke ud til privatpersoner. En anmodning om et lån skal gerne være os i hænde fire måneder før udstillingens start.

For at kunne låne et værk sendes en ansøgning som indeholder:

  • Værkets kunstner, titel, årstal og inventarnummer
  • Udstillingsdatoer
  • Koncept for udstillingen
  • Facilitetsrapport med angivelse af udstillingsstedets sikring, klima etc.
  • Grundplan, hvor udstillingsarealet er angivet

Omkostninger ved lån

Der betales et lånegebyr på 1000,- kroner pr. værk. Gebyret dækker eventuel forhåndsbesigtigelse af en konservator, udarbejdelse af tilstandsrapport og administrativt arbejde forbundet med udlånet. Der kan herudover forekomme udgifter til klargøring af værkerne, som betales særskilt. Ved lån af flere værker kan den samlede udgift aftales nærmere.
Låner afholder foruden lånegebyret og eventuelle udgifter til klargøring, omkostningerne ved forsikring af værkerne (”søm til søm”), kunsttransport inkl. klimakasse og udgifter til en eventuel kurer (transport, diæter, hotelovernatning). Museets lånebetingelser skal godkendes, før et lån kan træde i kraft.
Hvis et lån aflyses før udstillingens start og efter lånekontrakt er indgået, skal låner betale de omkostninger, Willumsens Museum har haft i forbindelse med behandlingen af sagen.

Låneanmodning bedes sendt på mail til museumsinspektør, ph.d. Anne Gregersen: agreg@frederikssund.dk

Eller med post:

Willumsens Museum
Jenriksvej 4
3600 Frederikssund

Att. Anne Gregersen