1863 – 1958

Jens Ferdinand Willumsen

Jens Ferdinand Willumsen var en dansk maler, billedhugger, grafiker, fotograf, keramiker og arkitekt. J.F. Willumsen skabte inden for alle disse områder betydningsfulde værker. Hans aktive kunstnerliv strækker sig over mere end 70 år, og han har efterladt sig en særdeles omfattende produktion. Willumsen opholdt sig størstedelen af sit liv uden for Danmarks grænser, hovedsageligt i Frankrig, hvor han under et ophold i Paris i starten af 1890’erne blev påvirket af symbolismen. Hans stil fik med årene en stærkt personlig karakter samtidig med, at den knytter forbindelser til både ældre kunst og til den helt moderne billedverden. Trods de mange år i udlandet fik Willumsen aldrig et internationalt gennembrud. Han udstillede i løbet af sin karriere primært i Danmark og Skandinavien, hvor hans monumentale stil med ekspressive figurer og stærke farver ofte delte vandene.

Willumsen fornyede maleriet med billeder, der var båret af en helt igennem personlig stil. Han trak på en tradition og var samtidig i dialog med datidens populærkultur. Hastig bevægelse, karikatur og hidsige farver indgår således som elementer i mange af hans malerier. Som billedhugger udførte han monumentale værker. Mest kendt er nok Det Store Relief, der i dag vises i museets største sal, men som oprindeligt var tiltænkt en bar i Chicago.

Willumsen tegnede flere bygninger, heriblandt sit eget hus i Hellerup. I 1930’erne konceptualiserede han desuden et Willumsens Museum for sin egen kunst og den samling af ældre kunst, han havde opbygget. Museet åbnede dog først i Frederikssund, hans farfars fødeby, i 1957.

Scroll gennem tidslinjen og læs om udvalgte nedslag i Willumsens liv.

7/9 1863

7/9 1863

Jens Ferdinand Willumsen fødes i København som søn af værtshusholder Hans Willumsen og Ane Kristine Jensdatter

1882

afgang fra Teknisk Skole som husbygningseksaminand

1881-1885

På Kunstakademiet, forsøger forgæves at bestå afgangseksamen tre gange

1885

1885

På Kunstnernes Studieskole hos P.S. Krøyer og Laurits Tuxen

1888-1889

Rejser til Paris og Spanien, stifter bekendtskab med El Grecos (1541-1614) værker

1889

Første separatudstilling i Kleis’ Kunsthandel, København

1890

1890

Gifter sig med billedhugger Juliette Meyer, ægteskabet opløst i 1902. Får to børn: Jan Bjørn og Bode Bertel

1891

1891

Medstifter af Den Frie Udstilling i protest mod censuren på Charlottenborg Forårsudstilling. Udstiller raderingen Frugtbarhed, som medvirker til at gøre Den Frie til en skandalesucces

Læs mere

1893

Køber sit første kamera og eksperimenterer med optagelser af bl.a. sig selv og sine nærmeste; en del af billederne bruges som forlæg til egne værker

1890-1894

1890-1894

Bosat i Paris, møder Paul Gauguin og andre franske kunstnere. Besøger Norge og ser verdensudstillingen i Chicago

1895

1895

Arkitekt på egen villa, Hellerupvej (i dag nedrevet)

1897-1900

1897-1900

Kunstnerisk leder ved porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl

1898

1898

Arkitekt på Den Frie Udstillings bygning

1900

1900

Udstiller på Verdensudstillingen, Paris. Ophold i New York sammen med Edith Wessel. Håber på et internationalt gennembrud. Påbegynder en omfattende indsamling af billedmateriale fra aviser og tidsskrifter, som opklæbes i udklipsmapper. Indsamler tørrede planter til et herbarium

Læs mere

1901-1902

Rejser i Alperne, Pyrenæerne og Italien

1903

1903

Gifter sig med billedhugger Edith Wilhelmine (Lautrup) Wessel. Samlivet ophører omkring 1928. Får to børn: Ingemor Gersemi og Anne-Mathilde, kaldet Anse

1903-1905

Bosat i Paris

1905

1905

Arkitekt på egen villa, Strandagervej i Hellerup (i dag ejet af Realdania, udlejes p.t. til kunstneren Olafur Eliasson)

1911-1920

Indkøber flere værker, som indgår i hans samling af ældre kunst, ”Gamle Samling”, heriblandt ikoner, italienske tegninger og venetianske malerier

1911-1914

1911-1914

Køber et maleri af El Greco, rejser i kunstnerens fodspor til Kreta, Italien og Spanien. Er i 1914 i Tunis

1916

Bosætter sig permanent i Sydfrankrig

1920

Afslår tilbud om et professorat ved Kunstakademiet, København

1920’erne

Arbejder med at etablere et museum for sin kunstsamling samt egne værker Køber antikke figurer

1923

1923

Stor retrospektiv udstilling på Den Frie. Hædres og modtager den danske stats bestilling på Det Store Relief, som hugges i marmor i Carrara, Italien de følgende år

1927

Udgiver et to-binds værk på fransk om El Grecos ungdom. Det Store Relief afsløres på Statens Museum for Kunst og vækker stor skandale. Arbejder på at oprette et ”Propagandabureau” for dansk kunst med henblik på kultureksport

1928-1930

1928-1930

Indleder samliv med danserinde og malerinde Michelle Bourret, som varer frem til hans død. Ingen fælles børn

1930-1932

Fire separatudstillinger på gallerier i Paris. Deltager i 1932 på Venedigbiennalen

1930’erne

1930’erne

Opholder sig en del i Venedig og Rom. Erhverver asiatiske værker til sin kunstsamling. Arbejder fortsat for etableringen af et museum og tegner udkast hertil

1942

Flytter fra Nice til Cannes

1947

Udstiller sin kunstsamling, ”Gamle Samling”, på Charlottenborg. Samlingen afvises af fagfolk på grund af en række forkerte tilskrivninger. Udfærdiger et gavebrev, hvori han donerer egne værker samt sin kunstsamling til den danske stat

1954

Flytter fra Cannes til Le Cannet

1957

1957

Indvielse af J.F. Willumsens Museum i Frederikssund ved arkitekt Thyge Hvass. Willumsen udtaler fra Sydfrankrig, at museet ligner et ”savværk i Schweiz.” Han når ikke at se museet inden sin død

4/4 1958

4/4 1958

Willumsen dør i Le Cannet, begraves i museumsparken ved J.F. Willumsens Museum

1989

1989

En anden betydelig Willumsen-samling, skabt af redaktør Victor Petersen i Ribe, får til huse på herregården Odden ved Hjørring og åbnes for offentligheden

2005

2005

Indvielse af tilbygning ved arkitekt Theo Bjerg, som udvider J.F. Willumsens Museum i Frederikssund til tredobbelt størrelse

Filmen er produceret af Statens Museum for Kunst i samarbejde med J.F. Willumsens Museum. Læs mere om J.F. Willumsen på Kunsthistorier – online, Statens Museum for Kunsts online univers af historier om kunst

Forud for sin tid

I over 70 år var Willumsen aktiv som kunstner og oplevede to verdenskrige, en bragende teknologisk udvikling, avantgardekunstens brud med det genkendelige motiv og det moderne, abstrakte maleris fødsel. Han besøgte USA, Nordafrika og mange lande i Europa. Fra 1916 og frem til sin død var han bosat i Sydfrankrig. Gennem årene levede Willumsen sammen med tre forskellige kvinder, alle kunstnerisk orienterede. I hans liv og kunst fyldte især billedhuggeren Edith Wessel, som Willumsen giftede sig med i 1903 og aldrig formelt blev skilt fra, og samleversken i de sene år, den franske danserinde Michelle Bourret.

Mange af Willumsens hovedværker står i dag som væsentlige bidrag til nordisk modernisme, men en del arbejder blev også afvist og genopdages først i disse år. Trodsigt vedblev Willumsen at forny sig og gå egne veje, men i de sene år trak han sig mere og mere tilbage, mens anmeldere og fagfolk fandt på flere hidsige adjektiver til at beskrive hans kunst: ”Demonstrativt voldsomme, ætsende i farven og på enhver måde ekstreme æder oldingens billeder sig fast i vores øjne” skrev en anmelder således i 1947, ti år før hans museum åbnede i Frederikssund under ophedet debat.

Nogle af de mest radikale og farveeksplosive værker stammer fra Willumsen høje alderdom. Denne sene periode har indtil for nylig været miskendt, men genopdages i disse år og sættes i forbindelse med andre eksperimenterende figurative kunstneriske udtryk fra perioden såvel som fra nutiden.

J.F. Willumsen døde i 1958 i Cannes. Han ligger begravet i museets park sammen med sin anden hustru, Edith.