Tiden møder tiden_Installationsview_Willumsens Museum

Willumsens Museum er et museum for den danske multikunstner Jens Ferdinand Willumsens (1863-1958) grænseoverskridende, storladne, til tider bizarre og ekstreme figurative kunst samt hans egne kunst- og billedsamlinger. Uden for kategori og med sin egen helt igennem individualistiske og konceptuelle tilgang skabte Willumsen kunst, der på én og samme tid trak på manierismens overdrev og populærkulturens billedstrøm. Mange af hans hovedværker står i dag som væsentlige bidrag til nordisk modernisme, men meget er også blevet afvist og genopdages først i disse år.

Gennem nytænkende udstillinger, forskningsbaserede publikationer, seminarer og workshops og et bredt anlagt program for offentligheden har museet til formål at præsentere, aktualisere og perspektivere Willumsens kunst.

Museet skaber to årlige særudstillinger som har karakter af dialogudstillinger, tematiske udstillinger eller gruppeudstillinger. Ofte har kunstnerene – danske såvel som udenlandske – ligesom J.F. Willumsen gået egne veje og befundet sig langt fra tidens normer. Museet medvirker hermed til at give det geografisk perifere, det stilmæssigt utilpassede og det periodemæssigt afvigende en plads i kunsthistorien.

Fotosalg

Du kan mod et gebyr bestille billeder af J.F. Willumsens værker eller værker fra hans kunstsamling ved at henvende dig til museet på mail. Langt de fleste af værkerne i samlingen er fotograferet digitalt, men det kan være nødvendigt med en nyoptagelse.

Priser

550 kr. for en eksisterende optagelse
1000 kr. for nyoptagelse af et værk

Kreditering

Skal du bruge et værk omfattet af ophavsretten, skal du oplyse:

  • Kunstnerens navn, værkets titel og datering
  • At værket ejes af Willumsens Museum
  • Navnet på fotografen

Betingelser for brug

Værker er som udgangspunkt omfattet af ophavsret, når kunstneren er nulevende eller har været død i mindre end 70 år, som det er tilfældet med J.F. Willumsen.

Tilladelsen for brug af reproduktioner omfatter kun museets fotorettigheder, og ikke kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret. Derfor skal du søge om tilladelse til at bruge billedet hos dén, der ejer rettighederne til værket. Museet opfordrer til, at man kontakter VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), derom.

Reproduktioner af værker under copyright må ikke beskæres, overtrykkes eller gøres større end originalen uden særlig tilladelse fra ophavsmanden til værket.

VISDA
Copydan-huset

Bryggervangen 8
2100 København Ø
Danmark

Telefon +45 35 44 14 91
Mail mail@visda.dk
Web visda.dk

Efterår på J.F. Willumsens Museum. Kreativ efterårsferie aktiviteter for børn

Willumsens Museums tilblivelse

Willumsens Museum, der drives af Frederikssund Kommune med støtte fra staten og Frederikssund Kommune, blev åbnet i 1957 i en bygning skabt til formålet af arkitekt Tyge Hvass. Willumsen skænkede hele sin samling af egne værker, sin kunstsamling, ”Gamle Samling”, og sit store arkiv med fotografier, bøger, breve, dagbøger, notater og optegnelser til museet. Dette betyder at museet har et meget omfattende dokumentarisk materiale til belysning af hans værker.

Siden museets åbning er der til stadighed erhvervet mange af Willumsens værker til udbygning og supplering af den eksisterende samling. Museet rummer i dag næsten 5.000 værker af J.F. Willumsen og omkring 2.000 værker fra Gamle Samling.

Tilbygningen

I 2005 genåbnede Willumsens Museum med en tilbygning, som udvidede museet til næsten tredobbelt størrelse. Professor, arkitekt MAA Theo Bjerg (1936-2019) har tegnet den nye fløj, som med sit smukke udtryk danner en varieret ramme omkring kunstværkerne. Den oprindelige fløj fra 1957 er på ca. 700 m2, mens den nye fløj er på ca. 1.300 m2. Byggeriet kostede omkring 40 mio. kr., og finansieringen blev tilvejebragt med midler fra 25 forskellige fonde, Staten og Frederikssund Kommune.

J.F. Willumsen og Frederikssund

J.F. Willumsen selv havde ingen nær tilknytning til Frederikssund, men hans fars familie stammede fra egnen. Willumsens farfar boede som barn på kroen “Bi-lidt”, som var beliggende ikke langt fra museet. Allerede i 1920’erne begyndte Willumsen at arbejde med planer om at etablere et museum i København, og i de næste årtier kæmpede han uden held for sine planer. I et gavebrev fra 1943 nævnes første gang tanken om at placere museet i Frederikssund. Og da Staten og Københavns Kommune ikke ønskede at opføre museet, blev det Frederikssund, som fik chancen. Placeringen trak overskrifter som “Frederikssund: Ny Nordisk Kulturby” og “Frederikssund løftede den opgave, København ikke kunne magte”

Den 93-årige Willumsen var ikke tilstede ved indvielsen i april 1957. Han nåede aldrig at se museet, da han boede i Sydfrankrig og var for syg til at klare rejsen til Danmark.