Første separatudstilling i Kleis’ Kunsthandel, København