Udstiller på Verdensudstillingen, Paris. Ophold i New York sammen med Edith Wessel. Håber på et internationalt gennembrud. Påbegynder en omfattende indsamling af billedmateriale fra aviser og tidsskrifter, som opklæbes i udklipsmapper. Indsamler tørrede planter til et herbarium