Afslår tilbud om et professorat ved Kunstakademiet, København