Stor retrospektiv udstilling på Den Frie. Hædres og modtager den danske stats bestilling på Det Store Relief, som hugges i marmor i Carrara, Italien de følgende år