Udstiller sin kunstsamling, ”Gamle Samling”, på Charlottenborg. Samlingen afvises af fagfolk på grund af en række forkerte tilskrivninger. Udfærdiger et gavebrev, hvori han donerer egne værker samt sin kunstsamling til den danske stat