En fysiker. Generalprøve, J.F. Willumsen

En fysiker. Generalprøve, 1913, J.F. Willumsen

J.F. Willumsens Museums udgave af En fysiker er af J.F. Willumsen selv betegnet som en generalprøve – det sidste forarbejde før det færdige værk. En fysikerblev bestilt af ingeniøren og industrimanden G.A. Hagemann, og det hænger i dag på G. A. Hagemanns Kollegium i København. Hagemann ejede i forvejen et andet af Willumsens værker, nemlig En bjergbestigerske fra 1904, og Willumsen skabte netop En fysiker som en slags sidestykke til dette maleri.

Begge værker har en intens skildring af en person i nær kontakt med det omgivende miljø. Hagemann var indtil 1912 rektor for Polyteknisk Læreanstalt, hvor han med stor energi og for egne midler havde oprettet et elektroteknisk laboratorium. Da Hagemann bestilte En fysiker, foreslog Willumsen, at det skulle være “noget Videnskaben og Eksperimenteringen vedrørende”. Han forestillede sig således et maleri, der opsummerede grundlaget for Hagemanns virke.

Willumsen har løst opgaven ved at skildre videnskabsmanden midt i arbejdet på laboratoriet i færd med en undersøgelse af røntgenstråler i et udladningsrør. Motivet gav Willumsen mulighed for at drive lyset i maleriet op til en foruroligende styrke, som smitter af på hele interiøret. Værket afspejler den dybe interesse, han nærede for den græsk-spanske maler El Greco i netop disse år.