Sans Sproget – fordi ord ikke kan læres med ord alene…

Børn lærer bedst nye ord, hvis de præsenteres for dem i mange forskellige sammenhænge. I Sans Sproget-forløbene lærer man sprog, samtidig med at man gør sig konkrete erfaringer. I Sans Sproget arbejder vi med en formidlingsmetode, der i højere grad gør sproget levende for børnene ved at fokusere på det sanselige i den sproglige tilegnelse. Vi skal derfor røre, gøre, smage, se, høre lugte og bevæge os med sproget for på den  måde at få flere “knager at hænge sproget på”.

Sans sproget er et tilbud og et læringsmateriale, som kan bruges i det sprogstimulerende arbejde målrettet til børn i dagtilbud og skolens mindste klasser. Materialet er bygget op som 12 forløb,  der som udgangspunkt knytter sig til et museumsbesøg.

Sans sproget er blevet til på baggrund af en samskabende proces over 2 år mellem Frederikssund Museum, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund Biblioteker og Frederikssund kommune (UBK, skoler og dagtilbud). Der er derfor også udarbejdet et materiale, der knytter sig til det kulturhistoriske felt på Frederikssund Museum.