Udstillingen Det jeg aldrig før har set ledsages af et rigt illustreret udstillingskatalog, hvor udstillingens tematik belyses af perspektiverende tekster fra forskellige fagområder.

Derudover lægges samtlige af Willumsens herbarieblade til rådighed digitalt, ligesom de vil indgå i et analogt bladre-eksempel i udstillingen. Dette er et materiale, der aldrig før har været vist for offentligheden i sit fulde omfang. Der er derfor tale om en skjult skat fra museets magasin, der nu finder sin relevans i en nutidig sammenhæng.