Willumsen som fotograf

Da Willumsen ved sit besøg på Verdensudstillingen i Chicago i 1893 havde købt et fotografiapparat, begyndte han at bruge det med det samme. Han fotograferede skyskraberne, og senere tog han billeder på sine mange rejser. Særlig bjergene har fascineret ham, og han har søgt at fastholde forskellige stemninger med sol og skyer og lys og skygge.

I mange af fotografierne arbejdede han med de samme problemer som i malerierne. I Paris og København har han eksempelvis lavet mange optagelser af mennesker i bevægelse. Det var særlig i 1890’erne, hvor bevægelsesmotivet også var fremherskende i malerierne og grafikken.

Han har lavet fotografier, der er benyttet som forlæg for malerierne, og fotografier, som har betydning og værdi i sig selv. Han har ofte fotograferet sine nærmeste og lavet opstillinger, hvor han nøje tilrettelagde motivet. I de mange fotograferede selvportrætter har han gang på gang iscenesat sig selv og lagt stor vægt på, hvorledes han fremtrådte.

I modsætning til sine værker inden for de øvrige genrer lod Willumsen dog aldrig fotografierne udstille.