Naturskræk. Efter stormen nr. 2, 1916, J.F.Willumsen

Apokalypsens æstetik

Hvorfor er det, at kunstnere siden 1500-tallet har kredset lidenskabeligt om apokalyptiske emner om død og ulykke?

Museumsinspektør Anne Gregersen har i 2023 modtaget en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondets forskningspulje til projektet ”(Post)apokalypsens æstetik fra 1500 til i dag”.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det apokalyptiske har udmøntet sig i kunsten fra 1500-tallet og frem til i dag, og hvordan begrebets betydning har forandret sig i nyere tid. Hvor det tidligere betegnede noget, der var udenfor vores kontrol, er det i stigende grad den selvskabte ødelæggelse, vi frygter. Med J.F. Willumsens voldsomme billede ”Naturskræk. Efter stormen nr. 2” fra 2016 som omdrejningspunkt udfoldes og undersøges kunstens udformninger af apokalypsen og det, der kommer efter. Hermed gives der rum til refleksion over, hvordan vi i samtiden påvirkes af en verden med klimaforandringer og katastrofer, som gør det apokalyptiske nærværende og menneskeskabt.

Forskningsprojektet skal udmønte sig i en udstilling på Willumsens Museum i 2026.