“EKKORUM. Thorvaldsen Willumsen, Jorn og deres samlinger.”

Fotograferet af Anders Sune Berg 2018