Foto af forarbejde til Willumsens Hørup Monument. Foto er taget af Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg

Foto af Willumsens Hørup monument i grønne omgivelser i Kongens Have i København
Foto af Willumsen og Hørup monument i Willumsens atelier i 1908

Originalmodel til Hørup-monumentet i Kongens Have. J.F. Willumsen, 1908.

Langt de fleste billedhuggerarbejder, J.F. Willumsen udførte, var bestillinger. I Kongens Have i København står Willumsens monument for politikeren og skribenten Viggo Hørup (1841-1902). Willumsen havde hverken kendt eller set Hørup, så han udformede figuren på grundlag af fotografier, oplysninger fra Hørups nærmeste og ved læsning af hans artikler og taler. En egentlig lighed med personen er der ikke tale om i det færdige monument.  Willumsen valgte at fremstille Hørup, som offentligheden oplevede ham – som taleren, agitatoren og bondeføreren, der kæmpede for bøndernes frigørelse og folkestyrets sejr. Hørups ord havde vakt en storm, der gik over landet, og derfor måtte han fremstilles med stor magt, kampvilje og autoritet, snarere end som den moderat spinkle mand med den diskrete fremtoning, som han egentlig var.

Willumsens monument over Hørup er den eneste af kunstnerens skulpturer, der for alvor kan betegnes som rundskulpturel.