… og lige for en god ordens skyld. Regler for publicering af museets værker, herunder etiske er som følger:

Kunstværker er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.

Der må ikke fremstilles fysiske eller elektroniske eksemplarer af kunstværket. Det er dog tilladt at udprinte værker på papir i op til to eksemplarer til eget privat brug. Al anden brug af værket kræver rettighedsholderens samtykke.

Overtrædelse af ovennævnte vilkår indebærer en ophavsretskrænkelse, som medfører krav om erstatning og straf efter ophavsretslovens regler.