Willumsen som arkitekt

Med en fortid som husbygningseksaminand fra Teknisk Skole var Willumsen også i stand til at arbejde som arkitekt. Til sig selv byggede han to villaer, og til Den frie Udstilling udførte han en udstillingsbygning.

Villa på Hellerupvej

Da han var vendt hjem fra Paris, byggede han i 1895 en villa på Hellerupvej med atelier og keramiske ovne. Villaen var udformet som et ordinært hus med saddeltag, og i træarbejdet havde Willumsen sat sit præg med dyr og figurer. Huset er i dag revet ned.

Den frie Udstilling

I 1898 byggede Willumsen i Aborreparken en træbygning som udstillingshus for Den frie  Udstilling. Som et tempel med en Pegasus i gavlen var huset skabt i hvidmalet træ med hvide tagfliser oplivet med et mønster af blå fliser. På facaden havde han oprindeligt tænkt sig en dekoration med grønne kera-mikblade. Han udvidede senere bygningen, og i 1913 blev den flyttet til sin nuvæ-rende beliggenhed ved Østerport Station.

Villa på Strandagervej

I 1906-07 byggede Willumsen sin anden villa i Hellerup. Som en monumental skulptur er den opbygget med særprægede løsninger af døre og vinduer. Med et grønt tegltag og en rosa facade blev det et farvestrålende kunstværk, som fortalte, at her lå en kunstnervilla.