J.F. Willumsen som grafiker

Selv om Willumsen blot havde været grafisk kunstner, ville hans produktion være fuldt tilstrækkelig til en markant placering. Han har udført både raderinger, litografier og træsnit, og inden for hver teknik har han udnyttet dens særlige kvaliteter.

Raderingerne falder i to adskilte perioder, den første fra 1885 til 1891 og den anden fra 1916 og fremefter. I den første periode udfører han virkelighedstro optrin og senere blade med motiver fra København, hvor han fremhæver træk ved byen og dens indbyggere. Den ublide modtagelse af Frugtbarhed i 1891 fik ham til at lægge raderingen væk.

Raderinger – 1. verdenskrig

Opflammet af 1. verdenskrigs rædsler udførte han flere stærke raderinger med motiver fra krigsskuepladsen. Raderingens dramatiske effekter var dækkende for de gribende optrin. Ved siden af skildringen af krigens grufuldheder fastholdt han ved samme virkningsfulde teknik særlinge, han havde mødt i sydeuropæiske lande. De blev aldrig udleveret i skildringen, men fremstillet med en indforstået humor.

Litografier

I litografi udførte Willumsen flere plakater, der med monumentalitet reklamerede for Den frie Udstilling og hans egen atelierudstilling. Fra 1910 udførte han en række litografier med helt andre motiver end raderingernes emner. Hjemmelivets glæder blev gengivet i streg, hvor han hurtigt kunne fastholde øjebliksbilleder. En del rejsemotiver er ligeledes litograferet med en let stregvirkning.

Træsnit

Først sent kom Willumsen i gang med træsnittet, som han ofte anvendte til portrætter. Måske svarede denne teknik til den opfattelse, han efterhånden i sin noget isolerede tilværelse havde dannet sig af andre mennesker. Figurerne er bygget op af de små skarpe strøg, som er karakteristiske for træets hårdhed.

Særlig med raderingerne arbejdede Willumsen med mange ændringer inden for det enkelte blad. Med prøvetryk og mange forskellige tilstande blev han ved, indtil et tilfredsstillende resultat var opnået. Ved at arbejde omhyggeligt med den tekniske side af sagen opnåede han forbløffende resultater, der sjældent var tilfældige.