Status på ombygning af Willumsens Museum

I foråret blev det offentliggjort, at museet med donationer på samlet 36,5 millioner kroner fra fire fonde og en finansiering fra Byrådet på 41,2 millioner kroner står over for store forandringer. En større opgradering står for døren, og den vil være med til at fremtidssikre museet.

Renoveringsprojektet består af flere delprojekter – nogle af dem vil være meget synlige for gæsterne, mens andre ikke kan ses. Den første store ændring der vil møde gæsterne, er en ny indgang med større butiksområde og nyt billetsalg. Indgangen bliver i samme rum som i dag, men kommer til at være i den modsatte side af bygningen. På den måde vil den vende ud mod J.F. Willumsens Vej og forhåbentlig åbne museet mere op for omverdenen og museumsparken, i stedet for i dag, hvor indgangen ligger gemt væk bag museet.

Som en del af ændringerne vil der blive etableret nye parkeringspladser, og der laves en sti gennem parken, forbi Willumsens to ravne og op til museets nye indgang. Når man kommer ind vil man møde det nye butiksområde og billetsalg, og også i cafeen vil man kunne se store forandringer. Cafeen bliver udvidet med et køkken og plads til udeservering i det område, hvor der i dag er indgang.

Willumsens Museum set fra øst

I underetagen bliver værkstedet, som anvendes til undervisning og kreative forløb for både børn og voksne, udvidet og mere end dobbelt så stort som i dag. Der bliver lavet et ovenlysvindue og en trappe, der fører direkte op til haven på bagsiden af museet. Dermed bliver det nemmere at bruge udendørsarealet i forbindelse med værkstedsaktiviteter.

En vigtig men for publikum usynlig del af den kommende renovering er et nyt magasin til opbevaring af museets kunstværker samt forbedrede klima og sikkerhedsforhold i alle museets udstillingssale. Med de forbedrede forhold for kunsten kan museet bedre sikre sine samlinger for eftertiden og får lettere ved at låne kunstværker fra andre museer.

Renoveringen står dog ikke lige for døren. Først skal projektet i udbud og efterfølgende skal der projekteres. Man regner med at gå i gang med ombygningen medio 2024. Museet vil holde lukket for publikum fra medio 2024 til medio 2025, hvor renoveringen forventes færdig.  

Det forestående renoveringsprojekt forventes at kunne gennemføres for 77,7 millioner kroner. Der er fondsdonationer for 36,5 millioner kroner, og Byrådet i Frederikssund Kommune har givet en kommunal finansiering på 41,2 millioner kroner.

Efterår på Willumsens Museum © David Cartagena – all rights reserved

De fire fonde har doneret forskellige beløb til forskellige dele af renoveringen:

  • Augustinus Fonden har tilkendegivet et tilskud på 10 millioner kroner. Pengene skal bruges til renovering af Willumsens Museum med udvikling af professionelle magasinforhold, klimarenovering af udstillingssale og forbedrede publikumsfaciliteter.
  • A.P. Møller Fonden har tilkendegivet et tilskud på 17 millioner kroner. Pengene skal bruges til optimering af museets publikumsfaciliteter bl.a. ny hovedindgang, billetområde, butik, køkken og billedskole.
  • Louis-Hansen Fonden har tilkendegivet et tilskud på 1 million kroner. Pengene skal bruges til opgradering af Willumsens Museums klima og sikkerhedsoptimering af nyere fløj fra 2005.
  • VILLUM Fonden har tilkendegivet et tilskud på 8,5 millioner kroner. Pengene skal bruges til forbedring i forbindelse med museets klima-og sikkerhedsopgradering af den nye fløj, herunder bl.a. optimering af dagslysforhold og vinduer, som led i en samlet opgradering af Willumsens Museum.