Pressemeddelelse

Willumsens Museum i Frederikssund står over for en større renovering, der vil sikre, at museet
fremover har de helt rigtige rammer til både at vise værker af J.F. Willumsen og internationale
kunstnere.

Med en donation på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden,
VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det nu muligt at realisere en ambitiøs
renovering og opgradering af museets bygninger, så forholdene for både kunsten og publikum
forbedres markant. Renoveringen vil også gøre det lettere for museet at udstille værker fra
samarbejdsmuseer fra ind og udland.

Igennem årene har Willumsens Museum sammen med Frederikssund Kommune drømt om at
opgradere museet, så det med værdighed kan huse J.F. Willumsens helt særlige kunstneriske kraft
og tilbyde udstillinger af internationalt format og en mangfoldighed af kunstoplevelser i
inspirerende omgivelser. Med Frederikssund Kommunes bevilling på 41,2 millioner kroner i 2020
til opgradering af klima- og sikkerhedsforholdene i den gamle del af museet og til nye magasiner,
blev første skridt mod at opfylde drømmen taget.

Donationer fra fire fonde

Med de generøse donationer fra fire fonde bliver det nu muligt at komme helt i mål med
renoveringen.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 17
millioner kroner til at gøre publikumsoplevelsens endnu bedre med nye ankomstveje gennem
parken, et nyt butiks- og billetområde, nyt køkken og caféområde samt bedre rammer for museets
skoletjeneste. Augustinus Fonden har bevilget 10 millioner kroner til opgraderingen af Willumsens
Museum, VILLUM FONDEN har bevilget 8,5 millioner kroner og Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond 1 million kroner til optimering af klima- og sikkerhed i den nye del af museet.
Det har ligget museet og Frederikssund Kommune stærkt på sinde at respektere museets arkitektur,
fremfor at bygge nyt og stort. Frederikssunds borgmester Tina Tving Stauning (A), siger:

 • Fondenes omfattende investeringer i projektet er helt fantastiske og hjælper med at løfte
  Willumsens Museum op i en ny liga til glæde for både lokale borgere og gæster udefra. I Byrådet
  ser vi et stort potentiale i museet, som fondene helt sikkert også kan se, samtidig med at
  byggeprojektet både er realistisk og respekterer museets nuværende arkitektur.
  På Willumsens Museum er glæden over den forestående renovering også stor.
 • Jeg tror fuldt og fast på, at museet med dets samlinger af Willumsens eksplosive og altid aktuelle
  kunst og hans samling af ældre kunst med fine værker iblandt har potentialet til at blive på niveau
  med de bedste museer. Med de flotte donationer fra de fire fonde og det store anlægsbeløb fra
  Frederikssund Kommune bliver det muligt at rykke museet op i den klasse, Willumsen fortjener, og
  give grobund for en fremtidssikret museumsdrift, hvor vores ambitioner kan blive indfriet, siger
  museumsdirektør Lisbeth Lund.

Også formanden for Udvalget for Job, erhverv og kultur i Frederikssund Kommune, Michael
Tøgersen (V), glæder sig over den forestående renovering af museet: Jeg er meget taknemmelig for, at vi er nået så langt med renovering og opgradering af Willumsens Museum. Jeg er glad for opbakningen fra fondene, men også indsatserne fra medarbejderne på Willumsens Museum, ikke mindst vores direktør, men også de medarbejdere fra forvaltningen, der arbejder med det tekniske og det kulturelle. Og så glæder jeg mig helt vanvittigt til, at vi kan sætte museet meget mere lokalt i spil for vores egne borgere, for med denne opgradering får Willumsens
Museum udbygget sin fortjente plads i Frederikssunds og landets kulturliv.


Kontakt: Presseansvarlig Thea Flint Rydahl, T: 47310773 / E: tfryd@frederikssund.dk

Renoveringsprojektet på i alt 77,7 millioner kroner består af flere elementer:

 • Optimering af klima- og sikkerhedsforhold i hele museet
 • Nyt magasin
 • Nye adgangsforhold gennem parken og et nyt indgangsparti
 • Nyt billet- og butiksområde
 • Cafékøkken
 • Værksted til afholdelse af kreative workshops
 • Bedre klima- og sikringsforhold, som vil gøre det muligt at arrangere udstillinger på
  internationalt niveau og sikre Willumsens værker bedre