Frugtbarhed, 1891, J.F. Willumsen

Frugtbarhed, 1891, J.F. Willumsen

I slutningen af 1800-tallet arbejder Willumsen især med raderinger. En af dem er Frugtbarhed, der i dag anses for et hovedværk i dansk symbolistisk kunst. Værket forestiller Willumsens gravide kone, Juliette Meyer, gengivet ved siden af et kornaks og et fransk digt, der oversat betyder:

”Den gamle kunst har sit gamle sprog,

som verden lidt efter lidt har lært at forstå.

En ny kunst har et nyskabt sprog,

som verden må lære, før den kan forstå det.”

Set med vores nutidsøjne er der tale om et temmelig tilforladeligt billede, men da den lille radering første gang så dagens lys på Den Frie Udstilling i 1891, vakte den stor forargelse blandt publikum, der stod i kø til udstillingen langt ud på gaden.  At folk reagerede så voldsomt skyldes både motivvalg og udformning; den ublufærdige og forenklede måde, Willumsen skildrede sin gravide hustru, kornaksets hentydning til formeringen og det franske digt. Nogle mente, at billedet måtte være udført af et femårsbarn, mens andre krævede det forbudt af politiet.