Hvid titel Det jeg aldrig før har set

Parkudstilling ved Camilla Berner

22. april – 7. januar 2024

“En skjult skat fra museets magasin, finder nu sin relevans i en nutidig sammenhæng”

I Det jeg aldrig før har set, inviteres billedkunstner Camilla Berner, til at gå i dialog med Willumsen og med Willumsens Museum. Berner er en af de mest fremtrædende danske billedkunstnere på den aktuelle kunstscene. Hun har over en lang årrække arbejdet i det tværfaglige felt mellem videnskab, botanik, sociologi og kunst. Med udgangspunkt i J. F. Willumsens stort set ukendte herbarium vil Berners udstilling folde sig ud som en undersøgelse af begreber om det fremmede og eksotiske. Hun går helt tæt på fascinationen af det, der virker eksotisk, og hvordan det ofte har stået og stadig står i vejen for at få øje på det, der bogstaveligtalt ligger lige for fødderne af os – den nære, almindelige, men måske også undseelige natur.

Igennem Berners nye stedsspecifikke værker vil undersøgelsen folde sig ud i tre dele og på tre forskellige måder, der vises dels i en udstillingssal på museet, dels ude i museets park og dels på udvalgte udendørs steder i lokalområdet.

Willumsens rejse til Amerika

I år 1900 drager Willumsen til New York i håb om at begynde en international karriere i Amerika. Mødet med den nye og for ham fremmede verden er overvældende. Han fascineres af storbyens myldrende liv, men også af den vilde natur, han møder i egnene omkring New York, og han begynder at indsamle planter i stor stil.

I et brev dateret 23. juni 1900 til sin ven Johan Rohde formulerer han mødet med den amerikanske natur således: ”Skovene indeholder en masse planter både træer og urter som jeg aldrig før har set. Her er en mangfoldighed af variationer. Jeg har begyndt at danne et herbarium til hjælp for kunsten. De ydre indtryk er så påtrængende at det indre liv foreløbig må forstumme. Han fortsætter indsamlingen af planter under et ophold i Schweiz på sin vej tilbage til Danmark, og planterne bliver siden samlet i 14 store mapper, der indgår i museets samling.

I Berners hænder får Willumsens møde med og indsamling af den fremmede natur nu fornyet relevans og medvirker, gennem hendes kunstneriske bearbejdning, til en bredere indsigt i måden, vi tilgår naturen omkring os på. For hvad får vi øje på? Hvorfor lægger vi særligt mærke til noget og ikke andet? Hvad tildeles særlig værdi? Og hvad går vi ubemærket forbi?

Fremmed og eksotisk

Berners værker vil netop kredse om, hvordan blikket styrer vores færd i verden og hvordan vores kulturelle bagage kan få os til at overse helt essentielle elementer. Berner har sammen med biolog Jon Feilberg gennemgået Willumsens herbarium og det har vist sig, at de arter, som Willumsen har indsamlet, rent faktisk ikke er så eksotiske. Derimod er der snarere tale om europæiske arter importeret til den nordamerikanske natur – også i årene hvor Willumsen ser og indsamler dem. Det fremmede og eksotiske, som Willumsen blev mødt af, var således slet ikke fremmed eller eksotisk. Imidlertid må det for Willumsen – opdagelsesrejsende, turist, langt hjemmefra og drevet af en søgen efter nyt, være opfattet som sådan. Set med hans øjne har denne natur virket fremmed og eksotisk, og givet anledning til indsamling og særlig værdsættelse.

Med en gen-aktualisering af dette eksotiske blik vil Berner undersøge, hvordan vi på ny kan skabe værdi i det, der vokser omkring os, ved simpelthen at blive bedre til at få øje på det. Ved at træne vores blik til at blive bedre til at opdage magien og mangfoldigheden i den helt almindelige natur, er vi også bedre rustet til at skabe bedre vilkår for dens overlevelse. Berner går tæt på planterne. Helt tæt på, så også det ikke synlige indre, rodnet og de mikroskopiske pollenenheder kommer til syne. Gennem Berners kunstneriske opmærksomhed åbenbares nu en verden af vilde former og overraskende rigdom, der eksisterer lige omkring os – hver dag.

Et udstillingsrum med superforstørrelser af tørrede blomster og blomsterpollen

Kom med i maskinrummet

Indendørsværket er en installation, et lukket rum, hvis ydre fremstår som bagsiden af nogle kulissevægge i råt ubehandlet træ. Indenfor i rummet mødes man af et klassisk museumsrum med montrer og dunkel belysning; her vises Willumsens herbarium samt nærbilleder af udvalgte herbarieblade, hvor vi kan få lov at gå helt tæt på de ellers små og nogle gange mikroskopiske eller skjulte plantedele. Herbariet fremstilles her som hjertet og maskinrummet for at forstå alt andet og viser en yderst nænsom omgang med planternes æstetiske kvaliteter og særegenheder. Der byttes om på betydningen og værdien af Willumsens øvrige kunstneriske virke. Nu får hans inspirationsmateriale, der har været gemt væk i 120 år, lov til at komme frem i lyset og får ny værdi. I et trykt bladre-eksemplar i udstillingssalen kan publikum få adgang til det omfattende herbarium af knap 400 opslag.

Katalog

Udstillingen ledsages af et rigt illustreret udstillingskatalog, hvor udstillingens tematik belyses af perspektiverende tekster fra forskellige fagområder.

Derudover lægges samtlige af Willumsens herbarieblade til rådighed digitalt, ligesom de vil indgå i et analogt bladre-eksempel i udstillingen. Dette er et materiale, der aldrig før har været vist for offentligheden i sit fulde omfang. Der er derfor tale om en skjult skat fra museets magasin, der nu finder sin relevans i en nutidig sammenhæng.

Forsiden på kataloget til udstillingen "Det jeg aldrig før har set"

Kom tættere på kunsten og kunstneren

Denne måned

Hent pressemateriale til Det jeg aldrig før har set