Eksperimenter med Willumsens Univers

Ved designstuderende fra Det kongelige akademi

26. januar – 15. marts 2023

En studerende laver skitser med ryggen til Willumsens gule værk "Aftensuppen"

I museets sale vises designforslag og materialeundersøgelser udført af designstuderende fra fra Det Kongelige Akademi. De studerende har arbejdet ud fra inspiration i Willumsens univers og taget udgangspunkt i hans værker, nysgerrighed på materialer og farver samt med museets rum som inspiration og ramme for deres projekter.

De studerende er i gang med at uddanne sig til designere på bachelorprogrammet Produkt+, og viser her deres resultater fra 1. semester på de to studieretninger ”Beklædning og Tekstil” og ”Møbeldesign, Rum og Materiale”.

På ”Beklædning og Tekstil” har de studerende taget udgangspunkt i et værk som afsæt for et designprojekt og arbejdet med designproces og formudvikling i strik og væv. De har haft til opgave at eksperimentere med materialevalg og teknikker, og undervejs i projekterne har de dygtiggjort sig i at tage kvalificerede beslutninger baseret på deres eksperimenter. Samspillet mellem krop, silhuet, teknik og materiale har været bærende kriterier i designet af en overdel i enten strik eller væv.

På ”Møbeldesign, Rum og Materiale” har de studerende arbejdet med at skabe et hvilested til de besøgende på Willumsens Museum. Deres projekt har været delt op i tre dele: Farve, Materiale og Designkoncept. Først har de studerende arbejdet med at registrere Willumsens værker, isoleret enkelte farver, beskrevet farvens karakter og diskuteret farvens kvalitet igennem studier og eksperimenter. Dernæst har de studerende udfordret sig selv ved at skabe materialer med biologisk afsæt såsom stivelse, proteiner og collagen. Igennem materialedesign og eksperimenter har de ledt efter tekniske egenskaber, sanselige kvaliteter og æstetisk virkning. Til sidst har de studerende med afsæt i deres farveundersøgelser og materialeeksperimenter designet et hvilested til Willumsens Museum.