I LYSET AF NORDAFRIKA

Værker fra Tunesien, Algeriet og Marokko
af J.F. Willumsen og hans samtidige, danske kolleger

2. september 2023 –
7. januar 2024

Uddrag fra en anmeldelse af I lyset af Nordafrika i avisen Politiken.

Med særudstillingen I lyset af Nordafrika viser Willumsens Museum udvalgte værker fra Tunesien, Algeriet og Marokko af moderne danske kunstnere. Fra Theodor Philipsens korte tur til Tunis i 1882 over J.F. Willumsens længerevarende ophold i Tunis i 1914 og Oran i 1931-1932 til Ejler Bille og Agnete Therkildsens besøg i Marrakech i 1952 og 1962 dækker udstillingen en periode på 80 år, hvor også væbnede og blodige kampe for selvstændighed pågik i alle tre lande.

Nordafrika dengang var fransk territorium med Tunesien og Marokko som franske protektorater fra henholdsvis 1881-1956 og 1912-1956 og Algeriet som fransk koloni fra 1830-1962. Med Frankrigs kolonisering af den nordafrikanske region blev infrastrukturen i især storbyerne udbygget og områderne lettere at rejse til. Adskillige franske kunstnere rejste til Nordafrika for at arbejde, hvilket måske kan have inspireret de danske kunstnere til at tage af sted.

Af samme grund er det også nærliggende at spørge, om de danske kunstnere på nogle stræk overtog franskmændenes syn på regionen? Om de danske kunstnere i virkeligheden var en slags ”franskmænd i andet led”, og om deres værker helt eller delvis afspejler en fransk mentalitet i tilgangen til befolkningerne, arkitekturen, naturen og dyrelivet? Eller dannede de danske kunstnere sig deres egne syn på regionen? Flere af de danske kunstnere havde kunstneriske forbindelser til Frankrig, nogle boede der fast, og også derfor fortjener netop disse spørgsmål at blive belyst.

Hvad malede de danske kunstnere så, mens de befandt sig i Nordafrika? Malede de Nordafrika? Svaret er ikke entydigt. Nogle gengav i hastige skitser, hvad de så, mens andre brugte mødet med områderne som springbræt og inspiration for deres egne kunstneriske undersøgelser af f.eks. farver, linjer og flader. Dog afspejler danskernes malerier og skulpturer på udstillingen i høj grad et “filtreret” Nordafrika, et Nordafrika vist og fortolket gennem vestlige kunstneriske stilarter. Et Nordafrika som også afspejler en mere generel fascination i datidens Europa af den arabisksprogede verden og forestillingen om det eksotiske og fremmede.

Udstillingen er tilrettelagt over fire rum. To rum er særligt tilegnet Willumsens arbejde fra Tunis og Oran, mens et tredje viser udvalgte værker af  Willumsen og hans danske kollegaer. Hertil kommer et refleksionsrum, hvor arkivmateriale, dokumenter, film og turistbrochurer foldes ud for historisk at belyse datidens Nordafrika og sætte de danske kunstneres ophold ind i et samfundsmæssigt perspektiv.

Udstillingen er kurateret af kunsthistoriker Johan Zimsen Kristiansen i samarbejde med Willumsens Museum.

Katalog

I forbindelse med udstillingen er udgivet et katalog. I lyset af Nordafrika.  
Kataloget indeholder artikler af Hélène Cixous, Johan Zimsen Kristiansen, Rasmus Alenius Boserup og Lisbeth Lund.

80 sider / 40 illustrationer.