Tidligere udstillinger

Museet har gennem årene haft en lang række særudstillinger af forskellig art.

Dialogudstillinger
I 1976 blev arrangeret den første af en række dialogudstillinger, hvor nulevende billedkunstnere sættes i sammenhæng med Willumsens værker. Kunstnerne indbydes til at “gå i dialog” med Willumsens kunst med det formål at belyse bestemte temaer i hans værker. I en udstilling med Richard Mortensen på museet i 1976, blev Mortensens farvestærke, abstrakte billeder sammenstillet med Willumsens malerier og skulpturer, hvorved farven i Willumsens værker blev fremhævet og understreget. Senest blev en dialogudstilling vist i 2007, da billedkunstner Kaspar Bonnén gik i dialog med Willumsens skulpturer i udstillingen “I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén”.

J.F. Willumsens relation til samtidige kunstnere
I andre særudstillinger har temaet været Willumsens relation til samtidige kunstnere, som i “J.F. Willumsen og Den frie Udstillings første år 1891-1898”, der blev vist på museet i 1982. Her blev Willumsens kunst fra denne periode præsenteret sammen med udvalgte værker af de andre danske kunstnere, der var med til at starte protestudstillingen Den frie Udstilling.

Temaudstillinger om J.F. Willumsen
En anden type særudstilling, der udvider kendskabet til Willumsens kunst eller til hans Gamle Samling, er temaudstillingerne, der behandler Willumsens arbejdsproces. Dette var tilfældet med udstillingerne “Willumsens Badende børn – fra skitse til færdigt billede” fra 1990 og “J.F. Willumsens maleteknik”, vist i 1992, som gav indsigt i Willumsens teknikker og arbejdsmetode. Udstillinger, der vedrører Willumsens private kunstsamling, Gamle Samling, har vist et særligt udvalg af samlingens værker, som i “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling” (I) og (II)” fra henholdsvis 1984 og 1988. Derudover har Gamle Samlings værker også været vist i dialog med Willumsens egne værker i udstillingen “Pegasus og Tanagra. Antikken i J.F. Willumsens kunst og samling” fra 1997, hvor de antikke elementer i Willumsens arbejdsproces blev belyst, og samtidig redegjordes der for de klassiske værker i Gamle Samling.

Sanseudstillinger
På museet har der ligeledes løbende været arrangeret forskellige sanseudstillinger for børn. På den første sanseudstilling i 1979 “Sansning og Sammenhæng” af billedkunstnerne Henrik Have og Susanne Ussing, opstod en mangfoldighed af genskabninger og understregninger i Willumsens kunst. En udstoppet Pegasus, en gul vandseng, skumgummitotter, glasskår, en hule, et byggestillads, hvedegræs og meget mere blev bindeled mellem J.F. Willumsen og børnene. I udstillingen “FIGUR”, 1983, lod billedkunstneren og scenografen Kirsten Justesen børn opleve skulptur gennem deres krop. Ved at se på skulptur, være skulptur og lave skulptur oplevede de form og bevægelse i rummet.

Gennem tiden har J.F. Willumsens Museum haft mere end 30 forskellige særudstillinger på plakaten. De ældste af dem findes desværre ikke i vores digitale arkiver, men herunder findes en oversigt med årstal og tema for udstillingen.

2008: “Vitale Willumsen. J.F. Willumsens dyrkelse af krop, natur og livskraft”, 2007: “I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén”, 2006: “Det var i den hvide sommer”. En videoinstallation ved Niels Lomholt, 2006: “Kobling med Willumsen – lån fra Ordrupgaard” 2005: Genåbning af museet. Nyt udstillingsprogram “Sansning og reflektion”, 2001: “Rammeskrift Til J.F. Willumsen. Dialog med Lars Bukdahl, 1997: “Pegasus og Tanagra. Antikken i J.F. Willumsens kunst og samling”, 1996: “Demons Stemme”. En videoinstallation ved Niels Lomholt, 1995: “Fiktion og virkelighed. J.F. Willumsens fotografier”,  1994: “Udtryk til skue”. Sanseudstilling for børn ved Cai-Ulrich von Platen, 1992: “J.F. Willumsens maleteknik”, 1992: “Gylden Storm”. Opera og viewmasterudstilling ved Jacob Schokking, Jan Goorissen og Morti Vizki, 1992: “KONCERNº/WILLUMSEN” ved Søren Andreasen, Jan Bäcklund, Jacob Jakobsen og Jørgen Michaelsen, 1991: “Fortabelse” ved Lone Høyer Hansen, 1990: “Willumsens Badende børn – fra skitse til færdigt billede”, 1988: “Himmelgåden”. Sanseudstilling for børn ved Lilian Polack, 1988: “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling”(II)”, 1987: “Troløst draperi” på Willumsen ved Kirsten Justesen, 1984: “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling”(I)”, 1983: “FIGUR”. Sanseudstilling for børn ved Kirsten Justesen, 1982: “J.F. Willumsen og Den frie Udstillings første år 1891-1898”, 1980: “Willumsens Hørup-monument”, 1979: “Sansning og Sammenhæng”. Sanseudstilling for børn ved Henrik Have og Susanne Ussing, 1978: “Arme og Ben på Willumsen” ved Ursula Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Henning Christiansen og Richard Winther, 1977: “J.F. Willumsens pasteller”, 1976: “J.F. Willumsens keramiske værker 1891-1900”, 1976: “J.F. Willumsens arbejdsmetode”, 1976: “Richard Mortensen på J.F. Willumsens Museum”, 1975: “Gamle Samling. Udvalgte malerier”