AFSÆT
Fotografi af Mads Gamdrup og Erik Øckenholt

Forlænget til 9. januar 2011

Mads Gamdrup og Erik Øckenholt udstiller nye fotografiske arbejder i gruppeudstillingen Afsæt på J.F. Willumsens Museum. Til de nyskabte værker har de to billedkunstnere fundet inspiration i J.F. Willumsens interessante samling af fotografisk materiale, som han kategoriserede og arrangerede i de såkaldte ”udklipsmapper” efter temaer som MændKvinder, Menneskeracerog Vand og land.

Læs mere om Willumsens udklipsmapper >>

Mads Gamdrups del af projektet består af 12 fotografiske værker, der bl.a. tager udgangspunkt i Willumsens fotografiske studier af bevægelse og hans integrering af disse studier i maleriernes farvebearbejdning. Gamdrup arbejder i værkerne med forholdet mellem fysisk form og farvers fysiologiske effekt på beskueren.

Værkerne ligger i forlængelse af Gamdrups seneste projekt “Danmark under forvandling”, hvor han bl.a. eksperimenterede med at opløse landskabet som motiv for at lade dets farver tegne de vibrerende konturer af landskabets rum. Gamdrup har taget udgangspunkt i temaerne Land og Vand, Arkitektur, Maleri, Tegning, Skulptur og Børn fra Willumsens udklipsmapper.

Erik Øckenholts bidrag til udstillingen fokuserer på det særlige greb om den kunstneriske praksis og kunstnerens omverdensforståelse, der som en grundtone ligger i Willumsens form for kategorisering og klassificering af det righoldige fotomateriale. Øckenholts fotografier består af en frise på 6 fotos, der relaterer til Willumsens klassificeringssystem. Øckenholt har taget afsæt i temaerne Mænd, Kunsthåndværk, Mennesker, Dyr, Menneskeracer og Kvinder.

Udstillingen Afsæt ligger i forlængelse af de mange dialogudstillinger, der gennem årene har været afholdt på J.F. Willumsens Museum, hvor samtidskunstnere har ladet sig inspirere af dele af Willumsens værk. De tidligere dialogudstillinger på museet har gjort opmærksom på aspekter i Willumsens produktion og kunstneriske praksis, som kunsthistorien ikke tidligere har inddraget. Denne gang er det Willumsens indsamling og systematisering af fotografier og udklip fra datidens tidsskrifter der er i fokus.

Udstillingen er kurateret og iscenesat af kunstnerne selv.

HØR KUNSTNERNE FORTÆLLE. Hør Mads Gamdrup og Erik Øckenholt fortælle om udgangspunktet for udstillingen. Hør mere >>

HØR KUNSTNERNE FORTÆLLE. Hør Erik Øckenholt fortælle om sine værker på udstillingen. Hør mere >>

HØR KUNSTNERNE FORTÆLLE. Hør Mads Gamdrup fortælle om sine værker på udstillingen. Hør mere >>

HØR KUNSTNERNE FORTÆLLE. Hør Mads Gamdrup og Erik Øckenholt fortælle om udstillingens iscenesættelse. Hør mere >>