Den sene willumsen. J.F. Willumsen. Dame leger med en sort kat. Willumsens Museum Cafe Dolly

Cafe Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen.

8. september – 30. december 2013

Udstillingen “Café Dolly” præsenterer tre eventyrere ud i det figurative – Francis Picabia, Julian Schnabel og Jens Ferdinand Willumsen. Hver især har de med stor selvfølelse og en stærkt personlig tilgang til maleriet formet og fastholdt deres kunstneriske visioner. Fælles for de tre kunstnere er et intenst malerisk sprog med genkendelige motiver, klare konturer og farver i dristige kombinationer. De fremsætter en solid tro på maleriet og samtidig et behov for at undersøge dets tradition.

Kontroversielle kunstnere

De tre kunstneres arbejde med figuration, fortælling og portrætmaleri i en tid domineret af abstraktion og afstandtagen til maleriet som kunstnerisk udtryksform har gjort dem kontroversielle. Deres værker har da også ofte været genstand for hård kritik. Picabias sene, figurative værker fra 1940’erne blev skrevet ud af hans værkproduktion, og Schnabels figurmalerier fra 1980’erne blev anklaget for at mangle kritisk potentiale og videreføre et forældet kunstnerisk udtryk. For Willumsens sene værker gælder det, at de i årtier er blevet betragtet som banale og excentriske. Modsat hans tidlige værker har de aldrig været en del af den danske kunstkanon.

Dolly, det klonede får

Modtagelsen af de tre kunstneres værker har vekslet mellem afvisning og beundring i takt med, at tiderne har ændret sig, og nye fortællinger er blevet mulige. Selvom Picabia og Schnabel – og i stigende grad Willumsen – for øjeblikket oplever stor anerkendelse, fremprovokerer deres maleri fortsat spørgsmål om stil, god smag og endog etik i kunst. Udstillingens titel “Café Dolly” refererer til verdens første klonede får, Dolly. Fåret som i 1997 for alvor rykkede ved vores kulturelle forestillinger om autenticitet og ægthed. I en billedkunstnerisk sammenhæng udfordrer Picabia, Schnabel og Willumsen de samme begreber i deres fordomsfri omgang med kunsthistoriens traditioner, massemedierede billeder samt private fotografier og fortællinger.

Kunstnerkurateret udstilling

“Café” Dolly er kurateret af billedkunstnerne Claus Carstensen og Christian Vind i samarbejde med Anne Gregersen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Willumsens Museum. Med afsæt i fortællinger, stemninger og maleriske spor har de iscenesat udstillingen i en serie af associative rum, der er åbne for fortolkning.

Udstillingen er støttet af:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet, Beckett-Fonden, 15. juni Fonden og Novo Nordisk Fonden samt Kulturstyrelsen.

Vil du vide mere?

Udstillingskataloget til “Café Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen” er tilgængeligt i vores webshop. Du finder det her >>