NATURMØDER
8. oktober 2015 – 3. april 2016

Udgangspunktet for udstillingen er en række spektakulære naturskildringer, der udgør en særlig del af J.F. Willumsens kunstneriske produktion. I udstillingen vises disse værker sammen med udvalgte værker af 11 danske samtidskunstnere – Astrid Kruse JensenDark MattersDitte Knus TønnesenEbbe Stub WittrupEske KathEva KochJacob KirkegaardJohn KørnerNikolaj HowaltOlafur Eliasson og Tal R – der alle på hver deres måde har bearbejdet og fortolket naturen i dele af deres kunst.

Gennem en udvidet dialog med samtidskunsten udfolder og perspektiverer udstillingen Willumsens fascination af og frygt for den barske natur, og særligt hans optagethed af bjergenes kraft som katalysatorer for mentale rejser ud i sindets krinkelkroge.

Læs anmeldelse i Politiken >>

De udvalgte samtidskunstnere fortolker naturen ud fra forskellige vinkler, der både inkluderer det systematisk observerende og registrerende, det filosofisk og eksistentielt afsøgende samt det konstruerede og kulturelt betingede. Deres værker åbner for nye lag og fortællinger, hvor arbejdsproces, form, indhold og perception indgår i en gensidig udveksling på tværs af tid og sted.