Portræt og selvportræt

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 1/2  time

Hent undervisningsmateriale til “Identitet og iscenesættelse” her>>

Det vrimler med portrætter og selvportrætter hos Willumsen. Han var optaget af at fortolke følelser og iscenesatte sine modeller ved hjælp af farver, former og kompositioner. Med udgangspunkt i Willumsens portrætter og selvportrætter lægges op til diskussion af begreber om identitet og iscenesættelse. For hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? I forløbet inddrages referencer til nutidens billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser ligesom elevernes eget forbrug af billeder, identitet og selvbillede inddrages som perspektivering. Billedet som visuelt kommunikationsmiddel belyses og diskuteres med perspektivering til, hvordan billedet bruges og hvilken betydning det har i dag. Igennem forskellige praktiske øvelser skal eleverne formidle og argumentere for betydninger, meninger og holdninger. 

Bemærk at forløbet er justeret på nuværende tidspunkt, således at alle praktiske opgaver udføres i museets udstillingssale.

Tegneforløb

Målgruppe: 1.- 10. klasse
Varighed: 1 1/2 time

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med den. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet et selvstændigt billede og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Men det kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg at tegne – også mislykkede forsøg.

I dette forløb giver vi tegningen ekstra fokus og tid – også for de større elever. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage – og give plads til fejltagelserne.