Åbning af Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen – de sene værker

På lørdag den 10. oktober klokken 10.00 åbner vi den længe ventede udstilling Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen – de sene værker. Sammenstillingen af Kirchner og Willumsen udgør et visuelt overbevisende og nyt perspektiv på en intens, farvestærk og individualistisk forestilling om det figurative maleri i perioden fra 1910’erne til 1930’erne. Den viser ligheder og koblinger mellem de to kunstnere, både hvad angår deres produktion, kunstsyn og kunstneridentitet.

Store ekspressionister

Deres sene værker blev skabt i efterdønningerne af ekspressionismens storhedstid, hvor nye avantgardebevægelser havde indtaget den centrale plads på kunstscenen. I samme periode valgte Kirchner og Willumsen at gå i en overraskende ens kunstnerisk retning. Deres bjerglandskaber og figurbilleder vidner om indflydelsen fra den vitalistiske kulturstrømning, der løb gennem Europa, såvel som en tidstypisk påvirkning fra Friedrich Nietzsche.

Optaget af mennesker og natur

 Begge kunstnere iscenesatte naturen og mennesket i naturen i deres malerier, men de var også stærkt selvbevidste, iscenesatte sig selv som kunstnere og forsøgte at kontrollere receptionen af deres værk og eftermæle gennem en ublu selvmytologisering.

Med udstillingen Iscenesat natur og liv. Ernst Ludwig Kirchner og Jens Ferdinand Willumsen – de sene værker er det første gang, at en udstilling og ledsagende bog relaterer Willumsens værk til samtidige tendenser på den tyske kunstscene – og mere specifikt til en af de væsentligste repræsentanter for den tyske ekspressionisme, nemlig billedkunstneren Ernst Ludwig Kirchner. Udstillingen er desuden den første store præsentation af Kirchner på et dansk museum.

Læs mere om udstillingen her >>