To unge mennesker i sommertøj foran indgangspartiet til Willumsens Museum. De går i skyggen af grønne løvtræer.

Willumsens Museum påbegynder den store ombygning

Når juli rinder ud, sættes samtidig et punktum for Willumsens Museum som vi kender det i den nuværende form. I fjerde kvartal af 2025 genåbner museet nemlig med forbedrede forhold for både kunst og gæster

Da Willumsens Museum i 1957 første gang slog dørene op for et kunstelskende publikum var det med bombastiske avisoverskrifter i datidens presse. “Frederikssund: Ny Nordisk Kulturby” og “Frederikssund løftede den opgave, København ikke kunne magte” fulgte i kølvandet på den – dengang – lidt kontroversielle placering. Heldigvis har museet siden igen og igen vist sit værd, og har blandt andet været banebrydende i forhold til at introducere sanseudstillinger for børn.

I 2005 blev museet første gang ombygget, og fik næsten tredoblet sit udstillingsareal. I 2019 søsatte museet en strategisk plan for den videre udvikling af Willumsens Museum, og på trods af en række coronaår, er det lykkedes museet at vækste til det højeste niveau siden åbningen af tilbygningen i 2005. I sær de senere års succes har vist, at museet – ganske som Willumsens vilde kunst af og til gjorde det – er vokset ud af sine rammer.

Bæredygtig fremtid

Ombygningen af Willumsens Museum vil være en omfattende proces, der involverer flere nøgleområder.  Entreprenørfirmaet Jakon i samarbejde med WOHLERT Arkitekter, der har vundet opgaven, har præsenteret en løsning for museets fremtid, der både respekterer den eksisterende bygnings arv og integrerer moderne design og teknologi. I byggeprocessen er indtænkt en bæredygtighedsanalyse, der skal klarlægge museets miljøpåvirkning, og dermed også hvordan museet i den fremtidige drift kan være med til at reducere den. Museet stiler mod at blive en certificeret Green attraktion, når det åbner på ny efter ombygningen.

Der er først og fremmest behov for bedre bevaringsforhold og større sikkerhed omkring kunsten. Men også den øgede interesse for billedskoleaktiviteter og kreative hold for voksne har vist, at museet trænger til en grundig modernisering af værkstedsforholdende.

Også på øvrige publikumsfaciliteter er der behov for mere plads. Med ombygningen kommer da også forbedrede forhold for museets Café, der i dag drives af Café Ærligt. Siden den Frederikssund-lokale café rykkede ind i lokalerne på Willumsens Museum i 2023, har de serveret mere end 10.000 frokostretter, morgenboller og kopper med nybrygget kaffe. Det svarer til lidt mere end en femdobling i forhold til besøgstallet, da caféen blev drevet som selvbetjeningscafé i årene før.

Udendørs kan gæsterne se frem til et nyt og niveaufrit indgangsparti, der åbner museet mere op ud mod J.F. Willumsens Vej. Ravnene i parken får med den nye adgangsvej en mere central placering, ligesom parkeringsarealerne udvides.

Det tætte bånd til det omkringliggende samfund fastholdes

Museet spiller allerede en vigtig rolle i Frederikssunds kulturliv. Ombygningen vil styrke museets position som en central kulturel institution, der kan tilbyde et rigt program af aktiviteter og udstillinger. Men. Inden processen når så langt, vil der være en periode – formentlig frem til årsskiftet 2025/2026, hvor alle aktiviteter midlertidigt må rykke ud af museets kendte rammer. Billedskolen fortsætter for alle alderstrin i nye lokaler i Jægerspris. Med støtte fra forskellige fonde og i samarbejde med andre aktører i Frederikssund Kommune, iværksættes også kreative forløb forskellige steder i kommunen i løbet af ombygningsperioden.

Første gang publikum kan møde medarbejdere fra Willumsens Museum efter nøglerne er overdraget til entreprenører og håndværkere, bliver på Ord over Fjord-festivalen den 14. september, der i år kommer til at foregå på Campus i Frederikssund. I løbet af efteråret rykker museet ind på forskellige interessante lokationer rundt omkring i Frederikssund, med en vifte af workshops og “fyraftensforedrag.” De yngste kan se frem til at besøge det nye – midlertidige – billedskoleværksted i Jægerspris, hvor vores dygtige kunstformidlere står klar med farveleg for alle interesserede i skolernes efterårs- og vinterferier.

Den sidste åbningsdag på Willumsens Museum i denne omgang bliver den 28/7. Inden da inviterer museet til finissage, byder på et lille glas og ønsker på gensyn i det nye, forbedrede Willumsens Museum. Museets hjemmeside www.willumsensmuseum.dk vil løbende blive opdateret med nyt om ombygningen og om kommende arrangementer både før og efter ombygningen går i gang.