Willumsens breve brevarkiv Ny Carlsberg Fondet

Willumsens breve er  nu online

… Og dermed er det muligt at dykke ned i arkivet og blive klogere på Willumsen og hans samtid.

Fredag d. 26. april 2019 publiceres en stor del af Willumsens breve på den digitale platform, ktdk.dk. Projektet er en del af Ny Carlsbergfondets digitaliseringspsrojekt ”Kilder til Dansk Kunsthistorie”. Udover deres egentlige værker har mange kunstnere efterladt sig breve, dagbøger og andre optegnelser. Kilder der giver et spændende indblik i kunstnerens arbejdsprocessen og tankerne bag. For at sikre nogle af disse kilder igangsatte Ny Carlsbergfondet i efteråret ktdk.dk

Brevrkivet, der består af over 4.400 breve fordelt på godt 800 forskellige brevskrivere, giver et indblik i Willumsens liv, kunstneriske udvikling og overvejelser. Men brevene peger også ud over Willumsens liv og fortæller om nogle bredere, kunstneriske tendensers i både Danmark, Europa og USA. Willumsens mange brevvekslinger med kollegaer i den danske og internationale kunstverden giver indblik i en række andre billedkunstneres kunstneriske arbejde, arbejdsforhold og rejser – som f.eks. Edvard Munch og Paul Gauguin.

Museet retter en stor tak til Ny Carlsbergfondet for støtte til publicering af Willumsens brevarkiv.