Ny Carlsberg fondet Logo

Willumsens Museum modtager støtte fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære museumspulje til at afholde arrangementer for publikum i trygge rammer. 

Med støtte fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære museumspulje, der er oprettet som en følge af covid-19, bliver det nu muligt for publikum at deltage i en række forskellige typer arrangementer på museet som omvisninger, familiesøndage og artistalks med kun ganske få deltagere pr. arrangement. Selvom Covid-19 udfordrer vores måde at være sammen om kunsten på, vil Willumsens Museum stadigvæk være et levende udstillingssted. Vi skruer blot op for antallet af arrangementer og ned for deltagerantallet, så publikum kan færdes på museet og deltage i aktiviteterne under forsvarlige og trygge forhold. På offentlige omvisninger vil der fremadrettet eksempelvis kun være 9 deltagere pr. omvisning.  
 
Du kan finde mere information om de forskellige arrangementer og aktiviteter i museets kalender. Her finder du også oplysninger om, hvordan du sikrer dig plads til et arrangement.
 
Se mere om Ny Carlsbergfondets ekstraordinære museumspulje på Ny Carlsbergfondets hjemmeside.