I perioden 10. juni – 30. december 2018 viser vi udstillingen EKKORUM, som er kurateret af billedkunstneren Christian Vind. Udstillingen vises i hele museet og indeholder kun værker fra kunstnernes samlinger. Værker af Willumsen kan i stedet opleves på Arkens udstilling ”J.F. Willumsen – farver og striber” frem til 13. januar 2019.

Installationsfoto fra Ekkorum

“De færreste er klar over, at J.F. Willumsens Museum udover kunstnerens egne værker også rummer en stor samling af ældre europæisk kunst, antikker, ikoner og malerier af hans samtidige – i alt omtrent 2000 genstande.”

Willumsen tænkte denne samling ophængt i sit forestillede museum som et ekkorum og kaldte den for et “appendiks” eller en tilgift. Da museet åbnede i 1957, affærdigede man Willumsens samling og gemte den langt væk på magasin. Kun få gange i løbet af sidste tres år har den været genstand for særlig opmærksomhed. Med “EKKORUM. Thorvaldsen, Willumsen. Jorn og deres samlinger” ser vi på samlingen med et nyt blik og forbinder den med udvalgte dele af Bertel Thorvaldsens (1770-1844) og Asger Jorns (1914-1973) samlinger. Fælles for de tre kunstnere er deres næsten maniske opbygning af omfattende samlinger af kunst, fra Nordeuropa til Østasien, og deres ønske om at disse skulle være tilgængelige for offentligheden.

EKKORUM er kurateret af billedkunstneren Christian Vind. Udstillingen vises i hele museet og indeholder kun værker fra kunstnernes samlinger. Willumsens værker kan opleves på Arkens udstilling “J.F. Willumsen – farver og striber” frem til 13. januar 2019.

Anmeldelse Weekendavisen J.F. Willumsens Museum Ekkorum
kunstkritikk.dk J.F. Willumsens Museum Ekkorum
Anmeldelse Kunsten.nu J.F. Willumsens Museum Ekkorum
gode anmeldelser til EKKORUM på J.F. Willumsens Museum

De tre samlinger byder på alternative forestillinger om, hvilke billeder og genstande der er væsentlige, og bygger på en legende og undersøgende logik: Thorvaldsen samlede på tysk og dansk romantisk samtidsmaleri med kitschede motiver. Willumsen mente, at den ældre kunst var vigtig for nutiden; han købte uægte Leonardo’er og Rembrandter og restaurerede værkerne i sin samling med synlige påmalinger i egen stil. Jorn samlede med henblik på at udforme en personlig kunsthistorie, som ikke fokuserede på mesterværker, men på helheder og sammenhænge.

Kriterierne for at inkludere noget i “kunstnersamlingerne” har været mere personlige end det er tilfældet med museumssamlinger, som skal retfærdiggøre deres indkøbspolitik og basere den på en anerkendt opfattelse af, hvad der udgør kunstnerisk og historisk værdi. Samlingerne fortæller noget om kunstnernes kunstsyn og kaster nyt lys på deres egen praksis. Samtidig inviterer EKKORUM til at genoverveje glemte kunstnere, anonyme værker, folkekunst og kopier og revurdere, hvad der er kunstnerisk interessant uden forudindfattede meninger.

Kom tæt på Willumsens private kunstsamling

For en helt uundværlig økonomisk støtte til udstilling og forskningsantologien rettes en hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet,  Augustinus Fonden,  15. Juni Fonden, KrogagerFonden, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Oda og Hans Svenningsens Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Beckett-Fonden, Arne V. Schleschs Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Derudover takkes også varmt vores samarbejdspartnere MTAB Fine Art Shipping, Country Manager, Jørgen Jul Jensen, og Niels Poulsen, Proventus Grafisk for støtte til værkskilte.