Tegneforløb

Målgruppe: 1.-10. klasse
Varighed:
1 ½ time

Uddybende beskrivelse af  “Tegneforløb” her >>

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med den. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet et selvstændigt billede og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Men det kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg at tegne – også mislykkede forsøg.

I dette forløb giver vi tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage – og give plads til fejltagelserne.

Portrætter og selvportrætter

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 1/2 time

Hent undervisningsmateriale til “Portrætter og selvportrætter” her >>

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt og et selvportræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt og selvportræt, os om personen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropssprog, (selv)iscenesættelse og identitet præsenteres og diskuteres undervejs i forløbet ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser, der lægger op til selvrefleksion og perspektivering til elevernes egen verden.

Ind i billedet

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 1 time

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle komponeres for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem i værket. I forløbet ser vi analytisk på, hvordan Willumsen har bygget sine kunstværker op samt hvordan et billede kan indeholde en fortælling. Vi ser på hvordan han arbejdede med dybde og rum, lys og skygge, farver, beskæring og perspektiv. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber ligesom der arbejdes med subjektivitet, forskellige fortolkningsmodeller og synsmåder. Gennem forløbet bliver eleverne præsenteret for værktøjer, de kan anvende til egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker.