Kunstens materialer

Målgruppe: 0.-6. klasse
Varighed: 1 time

J.F. Willumsen beskæftigede sig med stort set alle kunstmedier: maleri, skulptur, grafik, fotografi og arkitektur. Gennem et udvalg af museets værker kommer vi i omvisningen helt tæt på de forskellige kunstmedier. Vi taler om farver, former og fortællinger i værkerne og undersøger, hvilke materialer, der er brugt, hvordan de er brugt og formgivet og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Vi undersøger farver og materialer, og ser på hvilke betydninger, udtryk og stemninger de giver i samspil med værkernes motiver. Eleverne vil selv få lov til at prøve kræfter med små praktiske øvelser.

Se også læringsmaterialet Sans Sproget målrettet børnehave og 0. klasse. Materialet fokuserer på sanselig sprogstimulering og indeholder før- og efteropgaver. Find materialet her>>

Tegneforløb

Målgruppe: 1.- 10. klasse
Varighed: 1 1/2 time

Uddybende beskrivelse af “Tegneforløb” her>>

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med den. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet et selvstændigt billede og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Men det kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg at tegne – også mislykkede forsøg.

I dette forløb giver vi tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage – og give plads til fejltagelserne.

Portrætter og selvportrætter

Målgruppe: 1. – 3. klasse
Varighed: 1  1/2 time

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt, os om personen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropsprog, identitet og iscenesættelse præsenteres og diskuteres undervejs alt efter klassetrin, ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser, der lægger op til selvrefleksion og perspektiveringer til elevernes egen verden.

Bemærk at forløbet er justeret på nuværende tidspunkt, således at alle praktiske opgaver udføres i museets udstillingssale.

Hent undervisningsmateriale her>>