Sprogets kunst

At skulle gøre sig forståelig på et nyt sprog og finde sig til rette i et nyt land, kan ofte vise sig som en lang og krævende proces. Det involverer ikke blot et nyt ordforråd, men kan også omhandle nye måder at tale sammen på og måske helt nye sociale relationer og kulturelle koder. Med projektet Sprogets kunst ønskede vi på J. F. Willumsens Museum, igennem tæt samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland – afdeling Frederikssund, at undersøge, hvorledes museet og kunsten kan inddrages i undervisning af dansk som andetsprog.

Willumsen giver igennem sine værker adgang til et personligt og sanseligt rum, hvor menneskets grundvilkår og det at være menneske i verden behandles og omsættes til billeder, så vores nysgerrighed pirres og vores sanser og følelser berøres. Med udgangspunkt i museets samling ønsker vi med projektet at undersøge, hvorledes mødet med Willumsens værker og med kunsten i det hele taget kan skabe behov for et sprog, stimulere læringslysten og styrke selvtilliden hos sprogcenterets kursister.

Til projektet var tilknyttet en arbejdsgruppe, der bestod af museumsinspektør Louise Bugge Jacobsen, Monika Kallan og Maria Hansen fra sprogcenteret Nordsjælland – Frederikssund samt Mads Haugsted, Lektor på DPU.

Vi tilbyder en generel introduktion til museet og J. F. Willumsen samt en kort indføring i den aktuelle udstilling. Forløbet varer 1 1/2 time. 

Sprogets Kunst – idékatalog

I forbindelse med projektet har vi udgivet et idékatalog, hvor vores erfaringer, oplevelser og undervisningsmateriale er samlet. Idékataloget består af forskellige dele og fås i samlet udgave ved henvendelse til museet eller i digital udgave herunder.

Hovedpublikation

I hovedpublikationen kan du læse om baggrunden for projekt Sprogets Kunst og om hensigten og overvejelserne med inddragelse af kunst i undervisning af dansk som andetsprog.

Hent her>>

Arbejdshæfte

I arbejdshæftet finder du forskellige arbejdsark til brug på museet, idéer til opgaver efter et museumsbesøg samt tekstmateriale til forberedelse og viderearbejde på skolen.

Hent her>>

Lytteøvelser

Niveau 1

Niveau 2

Projekt Sprogets kunst er støttet af Kulturstyrelsen.